Antonila VILASECA

Antolina Vilaseca és una artista d’avui, una pintora amb una llarga trajectòria artística. Una creadora amb molts recursos tècnics que sap utilitzar plenament al servei de les seves inquietuds sensitives. Hi ha en tota la seva obra, un afany de transcendir la pròpia matèria per a poder expressar els aspectes més inherents de l’ésser humà.
Una gran diversitat de tècniques, suports i tota mena de materials, producte d’una [...]

Lire la biographie

Oeuvres