Françoise DUGOURD-CAPUT

Oeuvres

Leia

Leia

H. 100 x L. 100 x P. 2 cm
Acier

Acier

H. 80 x L. 80 x P. 2 cm
Diva

Diva

H. 100 x L. 50 x P. 2 cm